SMJER:
Hotelski menadžment i Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija

Školarina uključuje:

 1. pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
 2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
 3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
 4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
 5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
 6. javna predavanja inozemnih vrhunskih eksperata,
 7. sve potrebne nastavne materijale na sustavu za e-učenje i u knjižnici,
 8. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava,
 9. pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj u studentskom domu,
 10. seminar za Voditelja poslovnice,
 11. brojne neophodne stručne radionice koje prate cijeli studij
 12. besplatni tečaj Talijanskog jezika
 13. sudjelovanje na Danu karijera (osigurani razgovori za praksu)
 14. sve nastavne materijale
 15. popuste na brojne sportske i druge sadržaje u gradu
Školarina po jednoj godini studija na upit

 

SMJER:
Gastronomija

Školarina uključuje:

 1. pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
 2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
 3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
 4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
 5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
 6. javna predavanja inozemnih vrhunskih eksperata,
 7. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava,
 8. sve potrebne nastavne materijale na sustavu za e-učenje i u knjižnici,
 9. pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj u studentskom domu,
 10. besplatni tečaj Talijanskog jezika
 11. besplatni tečaj Francuskog jezika
 12. besplatni tečaj sommelierstva
 13. radna odijela za kuhinju
 14. sanitarne iskaznice
 15. praksu u vrhunskim restoranima
 16. radionice u kuhinji s cijenjenim hrvatskim i inozemnim chefovima
 17. predavanja vrhunskih hrvatskih i inozemnih stručnjaka
 18. sudjelovanje na Danu karijera (osigurani razgovori za praksu)
 19. sve nastavne materijale
 20. dva gastro izleta za upoznavanje hrvatskih tradicionalnih proizvoda
 21. inozemni višednevni gastro izlet
 22. upoznavanje i korištenje egzotičnih namirnica
 23. popuste na brojne sportske i druge sadržaje u gradu
Školarina po jednoj godini studija na upit