Školarina uključuje:

  1. pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
  2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
  3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
  4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
  5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
  6. korištenje knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
  7. sve potrebne nastavne materijale na sustavu za e-učenje i u knjižnici,
  8. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
  9. stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)
Školarina po jednoj godini studija na upit