Hotelski menadžment i Turistički menadžment

1. semestar

Osnove ekonomije

Poslovna matematika

Osnove međunarodnog turizma

Poslovno komuniciranje na međunarodnom tržištu

Poslovni engleski jezik I

Tjelesna i zdravstevna kultura

2. semestar

Informatika

Međunarodni menadžment

Međunarodni marketing u turizmu

Menadžment selektivnih oblika turizma

Poslovni engleski jezik II

Tjelesna i zdravstvena kultura II

3. semestar

Osnove računovodstva

Turističke agencije i turoperatori

Međunarodno trgovačko pravo

Drugi poslovni strani jezik I

Tjelesna i zdravstevna kultura III

4. semestar

Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu

Održivi razvoj u međunarodnom turizmu

Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma

Turistička geografija

Poslovna statistika

Drugi poslovni strani jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Hotelski menadžment

5. semestar

Međunarodni hotelski menadžment

Prodaja i recepcijsko poslovanje

Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića

Menadžment ljudskih resursa

1. Izborni kolegij usmjerenja V.sem.
2. izborni kolegij usmjerenja V.sem

6. semestar

Studentska praksa (red.)/Poslovi projekt u turizmu (izv.)

Završni rad

Izborni predmeti

Međunarodni destinacijski menadžment

Razvoj destinacijskih menadžment organizacija

Svjetska kulturna baština i turizam

Menadžment sporta u turizmu

Organizacija i politika turizma

Nautički turizam

Treći strani jezik I

Financijski menadžment

E-business u turizmu

Menadžment manifestacija

Treći strani jezik II

Internet marketing u turizmu

Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija

5. semestar

Međunarodni destinacijski menadžment

Svjetska kulturna baština i turizam

Razvoj destinacijskih menadžment organizacija

Menadžment ljudskih resorsa

1. Izborni predmet usmjerenja

2. Izborni predmet usmjerenja

6. semestar

Studentska praksa (red.)/Poslovi projekt u turizmu (izv.)

Završni rad

Izborni predmeti

Međunarodni hotleski menadžment

Prodaja i recepcijsko poslovanje

Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića

Menadžment sporta u turizmu

Organizacija i politika turizma

Nautički turizam

Treći strani jezik I

Financijski menadžment

E-business u turizmu

Menadžment manifestacija

Treći strani jezik II

Internet marketing u turizmu