Doc. dr. sc. Marija Boban održala je 23. siječnja 2018. godine javno predavanje, u prostorima Visoke škole Aspira, u ulici Domovinskog rata 65, u Splitu.

Tema predavanja bila je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine na području Europske unije. Po prvi put u europskom zakonodavstvu stavljen je naglasak na informacijsku sigurnost, što će donijeti brojne promjene u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji.

Donošenje GDPR – a predstavlja ključni pravni okvir kojim je Europska unija odlučila zaštititi privatnost svojih građana. Docentica Boban naglasila je kako su uredbu obvezne provoditi sve organizacije koje se bave obradom osobnih podataka građana, bilo da se radi o privatnom ili javnom sektoru. Njihovo nepoštivanje povlačit će za sobom visoke kazne.

Kako bi se osigurala usklađenost organizacije potrebne su osobe koje razumiju zahtjeve GDPR-a te su dobro obučene za planiranje, implementaciju i održavanje usklađenosti. Stoga će određene organizacije trebati imenovati i kvalificiranog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO – General Dana Protection).

Osnovna namjera GDPR-a je zaštita osobnih podataka. Taj će se cilj pokušati ostvariti kroz proširenje prava pojedinca, povećanje obveze zaštite podataka, kao i povećanje transparentnosti njihove obrade. Za čuvanje zapisa i izvještavanje nadzornih tijela o sigurnosnim prijetnjama također su predviđena stroga pravila.

 

Doc. dr. sc. Marija Boban predstojnica je Katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu te predavačica na brojnim Veleučilištima u Hrvatskoj. Autorica je preko 70 znanstvenih članaka od kojih je veliki broj iz područja informacijske sigurnosti, prava na pristup informacija i zaštite osobnih podataka.