Pravilnik o studiranju

Pravilnik o razredbenom postupku

Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o osiguravanju kvalitete

Etički kodeks

Statut Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira