U uvodnom orjentacijskom tjednu semestra, online studenti imaju priliku upoznati nastavnike i svoje kolege – druge studente na istoj studijskoj grupi.
Tada profesori nositelji kolegija predstavljaju ciljeve kolegija i ishode učenja. Također, objašnjavaju što očekuju od studenta, kako vrednuju svaku pojedinu aktivnost na kolegiju, te na koji način student stječe konačnu ocjenu. U uvodnom tjednu, studenti ujedno imaju priliku sudjelovati na radionici “Kako studirati online?” na kojoj se upoznavaju sa virtualnim okruženjem za online učenje Merlin i na kojoj će dobiti korisne savjete o tome kako studirati online. Osim toga, studentima su na raspolaganju pisane upute i video tutoriali o obavljanju svih potrebnih online aktivnosti.

MERLIN PRIRUČNIK ZA STUDENTE

MERLIN VIDEO TUTORIAL

Tijekom cijelog studija nastavnici podržavaju i potiču aktivno sudjelovanje studenata u kolegiju. Nastavnici prate svakog pojedinog studenta i pružaju mu osobne povratne informacije.
Na kraju semestra, ako student online zadacima i aktivnostima „sakupi“ dovoljan broj bodova pristupa završnom ispitu. Završni ispit se u pravilu održava u sjedištu Visoke škole Aspira ili, ako je student spriječen u dolasku, održava se pomoću videokonferencije. Kod određenog broja kolegija, više pozitivno ocijenjenih online testova može zamijeniti završni ispit.

Svi potrebni nastavni materijali i skripte nalaze se u virtualnom okruženju. Pored toga studenti mogu naručiti putem Aspirine online knjižnice dostavu tiskane literature na svoju kućnu adresu.