NATJEČAJ

za izbor u nastavna zvanja i/ili odgovarajuća radna mjesta:

  1. jednog nastavnika u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija
  2. dva nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  3. tri nastavnika u naslovno-nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  4. jednog nastavnika u naslovno-nastavno zvanje predavača za znanstveno područje  humanističkih znanosti, polje filologija

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Uz prijavu treba priložiti: životopis s podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu i aktivnostima, popis radova relevantnih za izbor u zvanje (i u elektroničkom obliku na CD-u) te dokaz o državljanstvu, diplome prethodno završenih studija (ovjerena kopija).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu: Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Mike Tripala 6, 21000 Split.
Sve informacije mogu se dobiti na tel.: (021) 382-802, www.aspira.hr.

U Splitu, 18.04.2017.