Kome je namijenjen modul?

Specijalistički diplomski (master) studij Sportskog menadžmenta s modulom Financijski menadžment namijenjen je svim studentima koji žele steći znanja i vještine u području financija, osobito u području osiguravateljske djelatnosti. Financijski menadžment je važan aspekt svakog uspješnog pothvata. Maksimiziranje profita krajnji je cilj svakog pothvata a preduvjet za ostvarenje navedenog cilja su financijske odluke. Prema istraživanju, čak 62% nefinancijski menadžera u SAD-u ne razumije osnovne financijske pojmove potrebne za korektno komuniciranje unutar organizacije dok pojedina istraživanja unutar Europe pokazuju da u čak 85% slučajeva visokoobrazovane osobe iz poslovnog svijeta ne razumiju elementarne ekonomske pojmove.

Prednosti studiranja

Zahvaljujući vrhunski nastavnicima u najvišim zvanjima s dugogodišnjim iskustvom u osiguravajućem i bankarskom sektoru studenti će steći  vještine i znanja iz upravljanja poslovnim subjektima s naglaskom na stjecanje specifičnih kompetencija iz osiguravajućeg poslovanja i upravljanja.

Načinom na koji je koncipiran, studij je atraktivan i koristan zaposlenim osobama, posebno iz razloga što se izvodi i u ONLINE obliku. Drugim riječima, i dislociranim studentima je omogućeno praćenje nastave u realnom vremenu kao i pregled već održanih, a snimljenih, predavanja. Također, ispiti se održavaju putem interaktivnih internetskih alata, čime se potiče uporaba novih i naprednih tehnologija te individualan pristup svakom polazniku studija.

Kompetencije stečene studijem i modulom

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja studija Sportskog menadžmenta temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžerskog računovodstva, analize financijskih izvještaja i procjene boniteta poduzeća, područje business intelligence-a, korporacijskog menadžmenta, marketing menadžmenta, sponzorstva, menadžmenta manifestacija, controlling-a, odnosa s javnošću, upravljanja ljudskim resursima i društveno odgovornog ponašanja.

Kompetencije, koje student, uz gore spomenute, stječe završetkom modula Financijski menadžment su:

Predmet
FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
 • razumijevanje temeljnih teorijskih pojmova povezanih sa strukturom i mehanizmima djelovanja suvremenih financijskih sustava i njihovih sastavnih dijelova
 • razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa razmatranju problematike financijskih tržišta i institucija u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • sagledavanje financijskih tržišta s gledišta davatelja usluga i njihovih korisnika
 • kompetentno samostalno donošenje financijskih odluka
OSIGURANJE I REOSIGURANJE
 • s obzirom da u gospodarskom lancu države industrija osiguranja postaje njezina sve bitnija karika, studenti su osposobljeni razumijeti najvažnije teorijske aspekte osiguranja
 • kritičko razmatranje osigurateljne djelatnosti kao sastavnice financijskih institucija
 • sagledavanje reosiguranja kao transfera rizika putem cedenata i njegove međunarodne uloge u svjetskim financijama
 • aktivno uključivanje u konkretne poslove društava za osiguranje i reosiguranje, osobito zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje šteta
UPRAVLJANJE RIZICIMA
 • razumijevanje svih relevantnih aspekata upravljanja rizicima u financijskim institucijama
 • razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa metodama upravljanja rizicima u bankama i društvima za osiguranje
 • sagledavanje korelacije pojava novih rizika kao potencijalnih šteta i izbora odgovarajućih metoda njihova pokrića kao ekonomske zaštite
 • kompetentno samostalno donošenje odluka o svim fazama upravljanja rizikom: identifikaciji, ocjeni, vrednovanju po prioritetima i izboru metode upravljanja
 PRAVO OSIGURANJA
 • razumijevanje zakonskih propisa i normativnih akata kojima se regulira poslovanje društava za osiguranje
 • analitički pristup tumačenju pravnih odredbi poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje
 • sagledavanje Zakona o osiguranju kao osnovnog zakonskog propisa
 • samostalno tumačenje akata na osnovu kojih se zaključuju osiguranja: opći uvjeti za osiguranje, uvjeti za pojedine vrste osiguranja, posebni uvjeti kod pojedinih vrsta osiguranja te cjenici premija osiguranja (premijski sustavi, tarife)

 

Trajanje studija

Studij traje 2 godine (4 semestra). Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv (ekvivalent stručnog magisterija):

stručni/a specijalist/ica (struc.spec.oec.)