Odabir fakulteta je jedna od najvažnijih odluka u životima ljudi i zbog toga je izuzetna odgovornost na školi da studentima osigura sva potrebna znanja, izgradi vještine i pripremi ih na najbolji način za sudjelovanje na poslovnom tržištu 21. stoljeća.

Misija Visoke škole Aspira je obrazovanje vrhunskih menadžera, visoko konkurentnih na tržištu rada koji će biti uspješni lideri u svojim organizacijama u skladu s međunarodnim kreativnim trendovima. Misiju ćemo ostvarivati maksimalnim zalaganjem svih zaposlenika i intenzivnom suradnjom s našim partnerima u obrazovanju i tržištu rada održavajući vrhunsku kvalitetu obrazovanja kroz znanje, pouzdanost i učinkovitost u radu, vodeći istovremeno brigu o etičnom poslovanju.

Također, cilj je omogućiti studentima stjecanje kompetencija i ishoda učenja koja iza sebe imaju praktičnu podlogu. U svojim strateškim dokumentima Aspira je definirala kao cilj pozicioniranje međunarodno priznate visokoškolske institucije koja će svojom kvalitetom i izvrsnošću privlačiti studente iz cijelog svijeta.

Strategija Aspire je:
• povezivanje s inozemnim institucijama
• usklađivanje s europskim obrazovnim dostignućima
• sustavno i organizirano poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu povećanja kompetitivnosti Visoke škole
• pokretanje studija na engleskom jeziku
• sudjelovanje u međunarodnim projektima,
• razvijanje multikulturalnog okruženja
• povećavanje mogućnosti zapošljavanja studenata
• primjena visokih tehnoloških dostignuća u obrazovanju
• obrazovanje dostupno svima (razvijanje različitih mogućnosti obrazovanja, studij na daljinu, cjeloživotno obrazovanje…)

Aspirini prioriteti su: poboljšanje kvalitete postojećih studija, razvijanje novih programa u suradnji s inozemnim partnerima, razvijanje karijera svakog pojedinca, unapređenje znanja stranih jezika, razvijanje Odjela za međunarodnu suradnju, razvijanje ljetne škole te razvijanje tolerantnosti prema različitostima.