Merli AspiraE-učenje je proces obrazovanja, učenja i poučavanja, uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja pri tome doprinosi unaprjeđenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

Danas je sveprisutna potreba, ali i želja da se unaprijedi kvaliteta i dostupnost različitih obrazovnih programa. Pri tome je obrazovanje postalo cjeloživotnim procesom i potrebom, pa se briga o dostupnosti i kvaliteti odnosi na sveukupni ciklus cjeloživotnog obrazovanja. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava željeno novo, moderno i kvalitetno obrazovanje.

E-učenje kao takvo omogućava prilagodbu individualnim potrebama studenata, aktivno sudjelovanje i aktivnu ulogu, ažurnije obrazovne materijale, globalni pristup različitim obrazovnim sadržajima, više komunikacije nastavnik – student i student – student, timski rad, bolju iskorištenost vremena , samostalnu provjeru znanja studenata te kontinuirano mjerenje i praćenje napretka studenata.

Sustav za e-učenje je sustav za upravljanje obrazovnim sadržajima i općenito obrazovnim procesom. Sustav za e-učenje omogućava stvaranje virtualnog okruženja u kojem se odvija obrazovni proces. Riječ je o složenom softveru koji kombinira objavu obrazovnih materijala s alatima za procjenu znanja, alatima za komunikaciju i alatima za administraciju polaznika i njihovih rezultata.
Merlin je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija studija uz primjenu tehnologija e-učenja. Temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika. Svaki student Visoke škole za sportski menadžment je uključen u sustav za e-učenje Merlin.