Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira program usavršavanja za Menadžera hotela.

MENADŽER HOTELA

UPISI U TIJEKU!

POČETAK: 26.11.2018

Upravljanje hotelom

Upravljanje hotelom je vrlo specifičan i kompleksan posao. Za uspješno upravljanje hotelom nije dovoljna samo poduzetnička ideja i želja, već zahtjeva i mnogo menadžerskih i poslovnih znanja i vještina iz područja:

 • hotelskog poslovanja i turizma
 • poduzetništva (izrada biznis plana)
 • menadžmenta
 • prodaje i recepcije hotela
 • marketinga u turizmu
 • poslovnog komuniciranja…

Cilj programa

 • Osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine kako bi na što bolji način upravljao i prezentirao hotel te osigurao privlačenje novih gostiju kao i njihov povratak.
 • Program je namijenjen svim osobama koje se žele usavršiti za stručno zanimanje menadžera hotela kao i onima koji sudjeluju u upravljanju  hotelom, a s ciljem osiguranja dobiti.

Predavači su eminentni stručnjaci iz područja menadžmenta i turizma.

Popis kolegija

 • HOTELSKI MENADŽMENT – Strategije i načini upravljanja hotelom. Koncepti upravljanja hotelom i važni ugovori (franšizni i ugovori o menadžmentu). Uloga i odgovornosti viših djelatnika u hotelu. Pristup vođenju. Motivacija (teorijski motivacija, mjerenje motivacije i mjerenje zadovoljstva). Organizacija hotela. Hotelske službe. Sobe. Hrana i piće. Recepcija. Hotelske službe. Organizacijska struktura hotela. Osiguranje i sigurnost hotela. Informacijska tehnologija u hotelima. Kriteriji efikasnosti poslovanja. Financije. Vodeće hotelske grupacije diljem svijeta.
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO – Djelovanje i učinci suvremenog turizma: utjecaj na gospodarski razvoj s osvrtom na gospodarske funkcije turizma u razvoju Hrvatske. Suvremena hotelska industrija u svijetu i Hrvatskoj (trendovi, međunarodno tržište, struktura); Važnost proučavanja potreba gostiju. Uvjeti kategorizacije hotela i smještajnih objekata Ekonomija i zakonodavstvo hotelskog poslovanja. Restoraterstvo.
 • MARKETING U TURIZMU – Specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga. Primjena marketinga u praksi. Ciljevi i načela marketinga u turizmu. Mjerenje i predviđanje turističke potrebe i potražnje. Ispitivanje namjera kupaca i praćenje trendova konkurencije. Marketing mix u odnosu na ciljno tržište.  Prodaja putem interneta. E-marketing. Vlastita strategija i njeno kreiranje. Simboli osobnosti, raspoloženja, stručnosti, stvaranje imagea poduzeća ili obrta.
 • MENADŽMENT MANIFESTACIJA – Slučajevi iz prakse. Marketing manifestacija (planiranje i mjerenje marketinškog potencijala tržišta, marketing mix, komunikacijski mix, razvoj pozitivnog imidža manifestacije). Planiranje manifestacija (struktura, lokacija, objekti, radna snaga i volonteri, operacijski plan, poslovni plan). Izrada strateškog plana. Organizacija (struktura organizacije manifestacije, komitetski sustav).
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – Uspostavljanje kontakta. Ugovaranje sastanaka. Analiza potreba klijenta. Pregovaranje Uloga komunikacije u turizmu. Osnovna načela marketinške komunikacije. Osnovne komunikološke teme bitne za menadžera hotela – Trening nastupa. Umijeće komuniciranja i vođenja dijaloga (interna komunikacija, formalna i neformalna k., vještina aktivnog slušanja i vrste slušanja, pozitivna retorika, neverbalna komunikacija, konflikti u komunikaciji i njihovo rješavanje.
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK – Prezentacija tvrtke i destinacije, dogovaranje termina, telefonski razgovor i sl.. Objašnjavanje interkulturalnih razlika, poslovnih i inih običaja. Nadgradnja temeljnih leksičkih i gramatičkih cjelina, obrada tekstova iz područja svakodnevnog poslovnog života te iz turističkog poslovanja. Uvježbavanje sa stručnom literaturom – rječnik, brošure, prijevod. Dopisivanje, sastavljanje i previđanje ponuda, narudžbi, pregovaranje o cijeni, pritužbe, reklamacije. Dijalozi i prezentacija. Pisanje tekstova na stranom jeziku, konsekutivno prevođenje, dijalozi. Usavršavaju se vještine slušanja, govorenja, pisanja i čitanja.
 • ZAŠTITA NA RADU – Uloga i značaj zaštite pri radu. Propisi koji uređuju zaštitu na radu. Vrste opasnosti i njihovo otklanjanje.
 • PRAKTIČNA NASTAVA – Izrada poslovnog plana. Koncepti upravljanja hotelom i važni ugovori. Strategije i načini upravljanja hotelom. Upravljanje projektimaMjerenje i predviđanje turističke potrebe i potražnje. Ispitivanje namjera kupaca i praćenje trendova konkurencije. Korelacije trendova, mišljenje stručnjaka, analiza unakrsnog utjecaja. Konstrukcija (struktura) prezentacije, priprema prezentacije, vježba, osjećaj za vrijeme. Preporuke za profesionalce u prodaji. Prezentacija hotela. Sastavljanje i previđenje ponuda, narudžbi, pregovaranje o cijeni, pritužbe, reklamacije, plaćanje, prijevoz.

Eminentni predavači

 Bartoluci prof. dr. sc. Mato Bartoluci, profesor na Ekonomskom fakultetu – Zagreb – Katedra za turizam
 Silvija-markotiC mr. sc. Silvia Markotić, izvršna direktorica hotela Atrium
 Andrijana-mladina Andrijana Mladina, direktorica prodaje i marketinga hotela Le Meridien
 SUSTAR Kristian Šustar, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske
 Amelija dr. sc. Amelia Tomašević, bivša direktorica turističke zajednice grada Zagreba i hotela Esplanade – Zagreb
 Nick mr. sc. Nick Tsiros, glavni menadžer hotela Radisson Blu Sobieski u Varšavi
 Sanela-Vrkljan dr.sc. Sanela Vrkljan,  pomoćnica direktora, Sektor za turizam – Hrvatska gospodarska komora
 Alijana mr. sc. Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita
 Pave mr. sc. Pave Župan Rusković, stručnjakinja iz područja turističkog agencijskog poslovanja

Livestream predavanja

Program je jedinstven u tome što se izvodi putem video streaminga (Livestream) predavanja, što omogućava polaznicima koji nisu u mogućnosti prisustovati nastavi da je prate putem bilo kojeg Internet uređaja, ma gdje bili.

Trajanje programa: 1 semestar

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni pri upisu su: preslika osobne iskaznice ili domovnice, rodni list, diploma, mala fotografija i OIB.

Uvjet za upis u program usavršavanja je visoka ili viša stručna sprema, dok polaznici sa srednjom stručnom spremom upisuju program: Voditelj malog i obiteljskog hotela

Mogućnost obročnog plaćanja

*mogućnost obročnog plaćanja do 12 rata bez kamata i naknade Visa, Diners i American karticama.

Sigurni smo da ćete prepoznati kvalitetu i potencijal programa te postati menadžer hotela.

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu.