O knjižnici

Knjižnica Visoke škole Aspira je visokoškolska knjižnica s ograničenim stupnjem javnosti. Namijenjena je svim studentima Visoke škole, nastavnicima i vanjskim suradnicima za potrebe nastave te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak – petak
Posudba: 08:30 – 15:30
Rad na računalima: 08:30 – 18:00

ADRESA
Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA
Knjižnica
Domovinskog rata 65
21000 Split

TELEFON
+385 21 382 802

FAX
+385 21 382 803

E-MAIL ADRESA:
[email protected]

KNJIŽNIČNI FOND
Tiskani fond knjižnice čine monografske i serijske publikacije s polja ekonomije, kineziologije, prava, psihologije, matematike, stranih jezika itd. Tiskani fond knjižnice čini i zbirka znanstvenih i stručnih radova nastavnog osoblja te zbirka završnih i diplomskih radova naših studenata.

ONLINE PRETRAŽIVANJE I PRISTUP E-KNJIGAMA
Popularni programski proizvod za knjižničarstvo – Metelwin omogućava online pretraživanje kataloga tiskanog fonda Aspirine knjižnice:Digital library

Studentima Aspire dostupan je  i određen broj udžbenika u elektronskom obliku kojima se pristupa preko virtualnog nastavnog okruženja Merlin koristeći pritom računala, tablete ili pametne telefone.

E-udžbenici koji su zaštićeni autorskim pravima ne mogu se spremati lokalno na računalo, dijeliti niti tiskati.

Usluge knjižnice

UPIS U KNJIŽNICU
Pravo korištenja usluga knjižnice imaju redoviti i izvanredni studenti Visoke škole te nastavno osoblje učlanjeno u Knjižnicu. Studenti se, prilikom prvog upisa u prvu godinu studija, automatizmom učlanjuju u knjižnicu. Članarina za knjižnicu se ne naplaćuje.

REZERVACIJA I POSUDBA
Rezervacija i narudžba knjiga te eventualno produljenje posudbe može se obaviti telefonski i putem e-maila [email protected].

Članovi knjižnice smiju posuditi istodobno najviše 3 knjige.

Posudbeni rok iznosi:
– za redovite i izvanredne studente: 15 dana
– za studente online studija Sportskog menadžmenta: 30 dana

Posudbeni rok se može produljiti na dodatnih 15 dana, ali samo ako literatura nije tražena i rezervirana od strane drugih članova knjižnice.

Svim svojim studentima, a posebice studentima online studija Sportskog menadžmenta Visoka škola Aspira omogućava poštansku dostavu knjiga na kućnu adresu.

Za studente online studija trošak dostave i povrata knjiga podmiruje Visoka škola Aspira. Ostalim studentima se naplaćuje trošak dostave i povrata i to prema važećem cjeniku usluga neke od kurirskih službi

Za prekoračenje posudbenog roka plaća se zakasnina u iznosu 0,50 kuna po knjizi i danu. Neradni dani se ne računaju u posudbeni rok. U slučaju gubitka ili oštećenja knjige korisnik je dužan podmiriti eventualnu zakasninu i nabaviti istu takvu knjigu. Ukoliko nabavak takve knjige nije moguć, korisnik mora podmiriti svoje dugovanje novčanim iznosom u vrijednosti knjige.

Studenti su dužni vratiti svu posuđenu literaturu na kraju ljetnog semestra. U protivnom, ne mogu upisati narednu akademsku godinu, odnosno, ne može im se izdati diploma.

ONLINE PRAĆENJE POSUDBI

Članovi Aspirine knjižnice mogu pratiti stanje svojih posudbi (naslove, posudbene rokove) pomoću programskog sustava Metelwin:

Digital library

Za praćenje stanja posudbi korisnici se trebaju prijaviti u sustav pomoću posebnog korisničkog računa koji se dobiva prilikom učlanjenja u knjižnicu.

RAD U ČITAONICI

Priručna literatura (zbornici, rječnici, enciklopedije,…), časopisi, završni, diplomski i magistarski radovi te zadnji primjerak nekog naslova mogu se koristiti isključivo u prostorijama knjižnice/čitaonice.

U knjižnici/čitaonici mora vladati red i mir te nije dozvoljeno unošenje i konzumiranje hrane i pića.

Pored računala postavljenih u knjižnici smiju se koristiti i osobna prijenosna računala.

Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (ex. Centar za online baze podataka)

UntitledPortal elektroničkih izvora NSK omogućuje pristup brojnim bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta za sve članove znanstvene  i istraživačke zajednice u Hrvatskoj. Radi se o elektronskim bibliografskim i citatnim bazama s potpunim ili ograničenim pristupom sažetcima, odnosno cjelovitim tekstovima objavljenih radova.

Preko Portala elektroničkih izvora NSK dostupne su brojne baze podataka razvrstene po znanstvenim područjima, među kojima su najvažnije:

  • bibliografske baze podataka iz pojedinih znanstvenih područja (Medline, MathSciNet, INSPEC, Agricola, GeoRef, PsycInfo, FSTA, Compendex,…);
  • univerzalne baze podataka koje pokrivaju sva znanstvena područja (Academic Search Premier, Scopus, Current Contents, Web of Science,…);
  • baze podataka s cjelovitim tekstom – uključujući zbirke elektroničkih časopisa najvećih svjetskih izdavača (Blackwell Synergy, Cambridge Journals Online, Springer Link, Science Direct, Oxford Journals, Wiley Interscience, Top 100 Lippincott Journals, Evidence Based Medicine Reviews, Business Source Premier, HeinOnline, Ovid Core Biomedical Collection), te
  • najkvalitetnije baze podataka koje su u otvorenom pristupu (ArXiv, CiteSeer, DOAJ, Google Scholar, OAIster, PLoS, PubMed Central, Scirus, SPIRES i dr.).

Carnet-ova e-knjižnica

Carnetova e-Knjižnica je arhiva knjiga i časopisa dostupnih za čitanje u elektroničkom formatu svim članovima obrazovne, akademske i istraživačke zajednice – učenicima, nastavnicima, studentima, profesorima i znanstvenicima. Za pristup sadržaju potreban je AAI elektronički identitet.

Katalozi

ONLINE KATALOG ASPIRINE KNJIŽNICE 

Online katalozi drugih knjižnica u Hrvatskoj

Sveučilišna knjižnica u Splitu – Katalog
Skupni katalog hrvatskih knjižnica – Crolist
Skupni katalog hrvatskih knjižnica –  MetelWin
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Katalog
Sveučilište u Zagrebu – Skupni katalog
Institut Ruđer Bošković – Knjižnica – Katalog

Online katalozi drugih knjižnica u svijetu

British Library – Main Catalogue
Library of Congress – Online Catalog
New York Public Library – Catalog