Školarina uključuje:

  1. indeks,
  2. pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
  3. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
  4. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
  5. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
  6. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
  7. korištenje knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
  8. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
  9. stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)
Školarina po jednoj godini studija Iznos
pri jednokratnom plaćanju 27.800,00 kn
pri obročnom plaćanju 29.190,00 kn

MOGUĆNOST STIPENDIRANJA