Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom stručnog studija Sportskog menadžmenta omogućiti će studentima da mogu i budu sposobni:

 1. prepoznati značaj i ulogu sporta kako sa aspekta ukupnog društva tako i sa aspekta pojedinaca vezano za razvijanje njihove poduzetničke aktivnosti
 2. utvrditi način funkcioniranja sportskih organizacija u promjenjivom tržišnom okruženju
 3. primijeniti vještine koje će se odnositi na planiranje razvoja sporta kao i upravljanje ponudom sportskih proizvoda i usluga,
 4. primijeniti marketinške koncepte na sportsku industriju
 5. kreirati marketinšku strategiju razvoja poduzeća
 6. kritički prosuđivati o glavnim ekonomskim zakonitostima u poslovanju
 7. izraditi financijske izvještaje u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima
 8. analizirati uspješnost poslovanja sportske organizacije i poduzeća
 9. primijeniti pravne akte i zakone u poslovanju
 10. prepoznati rizike u poslovanju i izraditi adekvatan plan poslovanja shodno tome
 11. koristiti moderne tehnologije u svakodnevnom poslovanju
 12. kombinirati primijenjene matematičke metode za donošenje strateških poslovnih odluka
 13. komunicirati na stranom jeziku u poslovnom okruženju
 14. primijeniti načela održivog razvoja na poslovanje
 15. prepoznati negativne i pozitivne učinke razvoja sportske industrije na okoliš
 16. osmisliti plan rada sportske organizacije
 17. kreirati sportsko-rekreativne sadržaje kao ponudu turističke destinacije
 18. identificirati sport kao djelatnost od posebnog državnog interesa