ISHODI UČENJA ZA DIPLOMSKI STUDIJ SPORTSKOG MENADŽMENTA
Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom diplomskog specijalističkog studija Sportski menadžment će studentima omogućiti da mogu i budu sposobni:
1. voditi poslove sportskih organizacija i klubova te organizirati sportske manifestacije
2. kreirati plan marketinških aktivnosti pri promociji sportskog proizvoda ili sportske organizacije
3. voditi sportsku agenciju i tvrtku te pružati poslovne usluge poduzećima i sportašima
4. kreirati sponzorsku ponudu sukladno ciljevima i strategiji tvrtke
5. upravljati poslovnim aktivnostima i procesima u sportskim objektima
6. primijeniti sportsko pravo i pravne izvore u različitim sustavima sportskih natjecanja
7. analizirati konkurentski položaj organizacije u promjenjivom tržišnom okruženju primjenom tehnika business intelligence-a
8. organizirati marketing u uslužnim tvrtkama
9. primijeniti direktan i online marketing u poslovanju
10. koristiti komunikacijske tehnologije pri upravljanju odnosima s javnošću
11. primijeniti sistem postavljanja poslovnog cilja i oblikovanje strateškog planiranja koje vodi k ostvarenju cilja
12. osmisliti plan razvoja ljudskih resursa u organizaciji na optimalan način
13. koristiti metode kontrolinga u sustavu menadžmenta sportske organizacije
14. koristiti tehnike menadžerskog računovodstva u funkciji donošenja poslovnih odluka
15. identificirati temeljne strateške ciljeve Europske unije i načine na koje pojedinac, organizacije, institucije i zajednice mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju, ostvarivanju projekata, pri izradi vlastitog projekta
16. koristiti različite metodološke pristupe istraživanju tržišta u sportu te povezati sve faze počevši od pripreme istraživanja, oblikovanja mjernog instrumenta, provedbe istraživanja, do obrade prikupljenih podataka s analizom rezultata i izradom izvješća
17. organizirati i voditi pregovore, koristeći se strategijama i taktikama pregovaranja
18. diskutirati o sociološkim i psihološkim aspektima sportskih natjecanja i njihovoj društvenoj i političkoj važnosti u društvu
19. kreirati stečajni plan pri primjeni stečaja kao modela rješavanja krize
20. voditi projektni tim pri konstruiranju poslovnog projekta