Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/07-12/00007; URBROJ: 533-07-08-0010) od 24. studenog 2008. – za obavljanje djelatnosti i izvođenje studijskog programa stručnog studija Sportski menadžment, Visokoj školi Aspira priznato je pravo javnosti.

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 06. Svibnja 2015 (KLASA: UP/I-602-04/13-13/00070; URBROJ: 533-20-15-0006) za obavljanje djelatnosti i izvođenje studijskog programa stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu.

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja 06. Srpnja 2017. (KLASA: UP/I-602-04/16-13/00036; URBROJ: 533-20-17-0006) za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu na lokaciji Zagreb.

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 06. srpnja 2017. (KLASA: UP/I-602-04/16-13/00037; URBROJ: 533-20-17-0004) za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Računarstvo smjer Programsko inženjerstvo.