Ideja osnivanja „Aspira sport kluba” je omogućiti svim studentima/cama i nastavnicima da se rekreativno bave nekom sportskom aktivnošću, te da oni koji imaju volje i predispozicije, zastupaju boje ASPIRE na Sveučilišnom prvenstvu, odnosno udružiti sve studente i osigurati im određene beneficije u korištenju raznih sportskih sadržaja na području grada.

Ciljevi:

 – primarni cilj je okupljanje, druženje i zabava studenata

 – promocija zdravlja i zdravog načina življenja

 – promocija tjelesne aktivnosti kao redovite svakodnevne aktivnosti

 – unapređivanje i promocija sporta i sportske rekreacije kao važnog aspekta u životima ljudi

Na razini svakog sporta su izabrani i studenti koordinatori koji vode svoje ekipe kroz razne sportske susrete koje studenti Aspire imaju na razini sveučilišta. Također, izabrani su i sportski koordinatori na razini svake godine.

Studenti Aspire se preko „Sport kluba“ mogu baviti rekreativno sa 10-tak sportova u 6 sportskih centara.