Alumni klub Apire je dobrovoljno udruženje u koje se mogu učlaniti svi oni koji su diplomirali na Visokoj školi Aspira. Svrha ove Udruge jest da se povežu sve generacije studenata koji su diplomirali na Aspiri, u svrhu ostvarivanja i održavanja trajnih kontakata, druženja, te uzajamnog interesa.

OSNOVNI CILJEVI POSTOJANJA I RADA ALUMNIA JESU:

 • povezivanje svih onih koji su diplomirali  na Visokoj školi Aspira u Splitu, u fakultetsku zajednicu Alumni  i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje,
 • uspostavljanje i održavanje veze između Visoke škole Aspira u Splitu i njegovih studenata nakon diplomiranja.
 • razvijanje suradnje između Visoke škole Aspira i poduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Visoke škole Aspira,
 • unapređivanje djelatnosti Visokog učilišta u Splitu i promocija boljitka Visoke škole Aspira kao institucije,
 • poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva,
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni, te uspostavljanje kontakata s Alumni udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem Visoke škole Aspira
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge
 • organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje značajnih obljetnica
 • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Alumnia ,
 • organiziranje i realizacija različitih programa i projekata s područja sportskog menadžmenta i drugih područja,
 • suradnja s drugim alumni udrugama te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu, znanstvena i stručna suradnja s Visokom školom Aspira u Splitu,
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Visoke škole Aspira u Splitu,
 • organiziranje susreta apsolvenata Visoke škole Aspira u  Splitu s eminentnim stručnjacima